Ciekawostki

Usługi oferowane przez biura architektoniczne - hel.travel.pl

Usługi oferowane przez biura architektoniczne

Na polskim rynku działa bardzo wiele biur, które zajmują się świadczeniem usług architektonicznych.Każde biuro architektoniczne w Polsce musi uzyskać stosowane pozwolenie na prowadzenie swojej działalności. Warunkiem jest przede wszystkim to, aby w Trójmieście zatrudniało architektów, którzy mogą się pochwalić stosownymi licencjami i zezwoleniami na prowadzenie działalności i na wykonywanie zawodu architekta.Bardzo często biuro architektoniczne jest prowadzone w formie spółki partnerskie, która może skupiać wyłącznie wspólników wykonujących wolny zawód. Jak się okazuje wspólnicy ci w przypadku biura architektonicznego mogą być wyłącznie architektami.Konstrukcja spółki partnerskiej zakłada, że za wszelkie zobowiązania, związane z funkcjonowaniem spółki ponosi ona odpowiedzialność, natomiast za zobowiązania poszczególnych partnerów odpowiadają oni sami. Zatem, jeżeli jedne z partnerów dopuści się błędu w sztuce, to za wynikłe stąd zobowiązania odpowiada on sam, a nie cała spółka.
do góry